HOCKEY CLUB 1957 KADAŇ


Pořádá u příležitosti

50.Výročí

klubu HC Kadaň

DEN POZEMNÍHO HOKEJE

Zveme všechny příznivce pozemního hokeje

V SOBOTU 30.6.2007

od 9 hod. - soutěže a hry pro děti a mládež
od 11 hod. - jednotlivá utkání

V areálu pozemního hokeje Kadaň

Připravujeme utkání v kategoriích (hrát mohou i mix družstva mužů a žen). Přineste si pokud možno vlastní hole ( i ty dnes už historicky cenné) dresy Vám zapůjčíme. Máte možnost si popovídat a zavzpomínat se svými přáteli z Chomutova, Rakovníka a Plzně! Informujte prosím o naší akci Vaše přátele(bývalé členy), na které nemáme kontakt.




PŘIJĎTE ! ČEKÁME ! TEŠÍME SE !