Schůze výboru 28.1.2021

Účast : Novotný, Soukup, Bodnár, Běžel, Smolák

 1. Aktualizovány webové stránky (Bodnár)
 2. Vytvořen etický kodex oddílu
 3. Upraveno logo
 4. Aktualizována historie oddílu na webu
 5. Vytvořena sportovní koncepce

ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ

 1. Návrh vyčištění hřiště (zjištění ceny stroje Bodnár, Novotný)
 2. Posilovna (organizace Bodnár, Toth, brigáda tým mužů, konec dubna, nátěr budovy)
 3. Objednání sportovních pomůcek posilovnu dětí a dospělých (Bodnár, Novotný)
 4. Diskuse a případné drobné úpravy na hřišti, vyšší sítě za brankami (utažení šroubů bednění okolo hřiště Smolák)
 5. Instalace výsledkové tabule (Novotný)

PLÁNOVANÉ SCHŮZE

 1. 6 termínů v roce 2021 28.1., 27.3.,22.5.,17.8.,18.10.,13.12.
 2. Informovanost přes pozvánku Google kalendář
 3. Valná hromada (návrh pevný termín 17.11.)

Schůze ČSPH 26.1. prezentování témat

 1. Halové soutěže zrušeny
 2. Začátek venkovních soutěží
 3. Restart bez účasti slovenských týmů
 4. Český pohár
 5. Evropské poháry
 6. Digitalizace dokumentů

RESTART TRÉNIKŮ V KLUBU

 1. Muži, ženy individuální plán (cvičení, běh)
 2. Mládež (doporučeny online ČSPH trénink)
 3. Motivační ceny (cvičící videa, organizují trenéři kategorií)

Body pro příští schůzku:

 1. Vybírání příspěvků, upřesnění termínů
 2. Doplnění klubového oblečení
 3. Odměny trenérům

Zapsal: Petr Bodnár